0869298771
  • USA
  • VIETNAMESE
Giỏ hàng

Để đổi hàng quý khách vui lòng:

Giữ lại hóa đơn để đổi hàng trong vòng 7 ngày. Hàng đổi lại phải chưa giặt, không nhàu nát, không hư hỏng và còn nguyên tem mã hàng.

***Đối với các sản phẩm đặt hàng trước: vui lòng thông báo với Nhân viên cửa hàng qua email hoặc điện thoại để thay đổi size mong muốn.