0869298771
  • USA
  • VIETNAMESE
Giỏ hàng
AISVN account for Vietnam dong bank transfer        
Tài khoản chuyển tiền Việt Nam đồng của trường Quốc Tế Mỹ Việt Nam  
                 
Account name:  TRUONG QUOC TE MY - AISVN      
Tên tài khoản      
Bank name: Ngan hang TMCP Ky Thuong Viet Nam (Techcombank) – CN Sai Gon – TP. HCM
Tên ngân hàng
Account number:  99395979        
Số tài khoản        
Content:   THANH TOAN DON HANG <#MA DON HANG> <TEN HOC SINH>
Nội dung chuyển khoản
                 
NOTE: Parents are advised to email or fax proof of payment (receipt/ money order) to AISVN Acounting Department  
 
 
Xin lưu ý: Phụ huynh sau khi chuyển khoản, vui lòng gửi fax hoặc gửi bản photo ủy nhiệm chi/ giấy chuyển tiền ngân hàng cho phòng Kế toán trường.  
 
                 
Attention: Bursar Office            
Người nhận: Bộ phận phụ trách học phí          
Email: bursar@ais.edu.vn            
                 
Or contact School Office (028) 37800909        
Hoặc liên hệ Văn phòng trường            

** Quý phụ huynh lưu ý tài khoản BIDV và Vietcom của trường không còn hoạt động