0869298771
  • USA
  • VIETNAMESE
Giỏ hàng

Chương trình đặt trước Đồng phục cho năm học mới 2023-2024

Ngày đăng: 01/03/2023 | Người đăng: Eagle Shop

Chương trình khuyến mãi giảm 10% dành riêng cho Khách hàng đặt trước đồng phục cho năm học mới 2023-2024 bằng website eagleshop.ais.edu.vn:

o   Thời gian diễn ra chương trình từ 01/03/2023 đến 31/03/2023
o   Thời gian nhận đồng phục từ 12/07/2023

Chương trình chỉ áp dụng cho các đơn đặt hàng năm học 2023-2024. Thời gian nhận đồng phục là từ ngày 12/07/2023
Không á
p dụng cho các đơn hàng nhận ngay trong năm học 2022-2023

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ Eagle Shop qua số điện thoại 02837800909 - Ext: 8308